28/10/19

Sąd Rejonowy w Kole skazał Łukasza L. za przestępstwo z art. 255 par.3 kk, tj. publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza  na:

  • karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby,
  • karę grzywny w rozmiarze 80 stawek dziennych w wysokości po 15 zł każda,
  • zobowiązanie w okresie próby raz na 6 miesięcy do informowania na piśmie Sądu Rejonowego w Kole o przebiegu okresu próby.

 

Nadto oskarżony został zwolniony od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych oraz zasądzono na rzecz wyznaczonego obrońcy z urzędu koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu w postępowaniu przed sądem I instancji.

 

Wyrok jest nieprawomocny, prawdopodobnie Łukasz L. będzie składał odwołanie do niego.

 

Wyrok jest efektem złożenia przez OMZRiK zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prezes Ośrodka zeznawał w sądzie jako świadek w tej sprawie.

 

 

6 miesięcy więzienia w zawieszeniu za pochwalanie zabójstwa prezydenta Adamowicza

znajdź nas na: