znajdź nas na:

INFORMACJE

 

 

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych jest niezależną pozarządową organizacją zajmującą się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przejawów rasizmu, ksenofobii i nietolerancji.

 

- Zgłaszamy organom ścigania przypadki łamania prawa

 

- Zapewniamy pomoc poszkodowanym z powodu przestępstw z nienawiści

 

- Zapewniamy kontrolę społeczną nad pracą funkcjonariuszy i instytucji publicznych, monitorowanie skali, zasięgu i tendencji zjawisk i zachowań powodowanych nienawiścią

 

- Prowadzimy działania edukacyjne z zakresu równouprawnienia

 

- Działamy na rzecz podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat zagrożeń przestępstw z nienawiści

 

​Ośrodek staje na drodze brunatnej fali zalewającej Polskę. Doprowadzamy do procesów liderów i ideologów neofaszystowskich bojówek. Codziennie opracowujemy nowe zgłoszenia o popełnieniu przestępstw z nienawiści. Pomagamy ofiarom prześladowań i raportujemy o aktualnej sytuacji w Polsce. 

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych nie jest finansowany z żadnych dotacji samorządowych, państwowych, czy unijnych. Jedynym źródłem utrzymania są dobrowolne donacje naszych zwolenników. Dzięki temu jesteśmy niezależni od jakichkolwiek nacisków politycznych.

statut

bilans 2017

bilans 2018

bilans 2019

bilans 2020

KRS