KRS

bilans 2021

bilans 2020

bilans 2019

bilans 2018

bilans 2017

statut

O NAS

 

➨ skazanie członków ONR na kary więzienia - to dzięki nam

 

➨ ujęcie bandyty, który złamał kopnięciem obojczyk na Marszu Równości w Białymstoku - to my go namierzyliśmy

 

➨ 4 wyroki skazujące Jacka Międlara - to po naszych zawiadomieniach

 

➨  akt oskarżenia 12 członków PiS z powodu antyuchodźczego spotu - to my za tym stoimy

 

I za setkami innych spraw. 

 

Każdego roku prowadzimy ok. 500 nowych spraw dotyczących przestępstw z nienawiści. Bez wsparcia państwa, a często przeciwstawiając się upolitycznionej prokuraturze. Wygrywamy z resortem Ziobry, który chroni rasistów i homofobów przed odpowiedzialnością karną. 

 

 

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych jest niezależną pozarządową organizacją zajmującą się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przejawów rasizmu, ksenofobii i nietolerancji.

 

 

- Zgłaszamy organom ścigania przypadki łamania prawa

 

- Zapewniamy pomoc poszkodowanym z powodu przestępstw z nienawiści

 

- Zapewniamy kontrolę społeczną nad pracą funkcjonariuszy i instytucji publicznych, monitorowanie skali, zasięgu i tendencji zjawisk i zachowań powodowanych nienawiścią

 

- Prowadzimy działania edukacyjne z zakresu równouprawnienia

 

- Działamy na rzecz podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat zagrożeń przestępstw z nienawiści

 

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych nie jest finansowany z żadnych dotacji samorządowych, państwowych, czy unijnych. Jedynym źródłem utrzymania są dobrowolne donacje naszych zwolenników. Dzięki temu jesteśmy niezależni od jakichkolwiek nacisków politycznych.

znajdź nas na: