znajdź nas na:

INFORMACJE

 

 

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych jest niezależną pozarządową organizacją zajmującą się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przejawów rasizmu, ksenofobii i nietolerancji.

 

- Zgłaszamy organom ścigania przypadki łamania prawa

 

- Zapewniamy pomoc poszkodowanym z powodu przestępstw z nienawiści

 

- Zapewniamy kontrolę społeczną nad pracą funkcjonariuszy i instytucji publicznych, monitorowanie skali, zasięgu i tendencji zjawisk i zachowań powodowanych nienawiścią

 

- Prowadzimy działania edukacyjne z zakresu równouprawnienia

 

- Działamy na rzecz podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat zagrożeń przestępstw z nienawiści

 

​Ośrodek staje na drodze brunatnej fali zalewającej Polskę. Doprowadzamy do procesów liderów i ideologów neofaszystowskich bojówek. Codziennie opracowujemy nowe zgłoszenia o popełnieniu przestępstw z nienawiści. Pomagamy ofiarom prześladowań i raportujemy o aktualnej sytuacji w Polsce. 

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych nie jest finansowany z żadnych dotacji samorządowych, państwowych, czy unijnych. Jedynym źródłem utrzymania są dobrowolne donacje naszych zwolenników. Dzięki temu jesteśmy niezależni od jakichkolwiek nacisków politycznych.

statut

bilans 2017

bilans 2018

bilans 2019

KRS