znajdź nas na:

O NAS

 

➨ skazanie członków ONR na kary więzienia - to dzięki nam

 

➨ ujęcie bandyty, który złamał kopnięciem obojczyk na Marszu Równości w Białymstoku - to my go namierzyliśmy

 

➨ 4 wyroki skazujące Jacka Międlara - to po naszych zawiadomieniach

 

➨  akt oskarżenia 12 członków PiS z powodu antyuchodźczego spotu - to my za tym stoimy

 

I za setkami innych spraw. 

 

Każdego roku prowadzimy ok. 500 nowych spraw dotyczących przestępstw z nienawiści. Bez wsparcia państwa, a często przeciwstawiając się upolitycznionej prokuraturze. Wygrywamy z resortem Ziobry, który chroni rasistów i homofobów przed odpowiedzialnością karną. 

 

 

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych jest niezależną pozarządową organizacją zajmującą się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przejawów rasizmu, ksenofobii i nietolerancji.

 

 

- Zgłaszamy organom ścigania przypadki łamania prawa

 

- Zapewniamy pomoc poszkodowanym z powodu przestępstw z nienawiści

 

- Zapewniamy kontrolę społeczną nad pracą funkcjonariuszy i instytucji publicznych, monitorowanie skali, zasięgu i tendencji zjawisk i zachowań powodowanych nienawiścią

 

- Prowadzimy działania edukacyjne z zakresu równouprawnienia

 

- Działamy na rzecz podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat zagrożeń przestępstw z nienawiści

 

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych nie jest finansowany z żadnych dotacji samorządowych, państwowych, czy unijnych. Jedynym źródłem utrzymania są dobrowolne donacje naszych zwolenników. Dzięki temu jesteśmy niezależni od jakichkolwiek nacisków politycznych.

statut

bilans 2017

bilans 2018

bilans 2019

bilans 2020

bilans 2021

KRS