27/10/22
"Więkrzych ludobujców wzieliście do polski.A wasza pomoc Im, odbije się NAM wszystkim. Już chcą szkoły zakładać, książki ukraińskie są za darmo, w IRYDZIE większość ukraińców pracuje za lepsze pieniądze , jak POLACY itp...Ruski ma rację , powinien wytrzebić to najgorsze z najgorszych ludzi" - pisała publicznie Katarzyna T. występująca w internecie pod przybranym nazwiskiem. 
 

Po złożonym przez nas zawiadomieniu Sąd Okręgowy w Suwałkach skazał ją za naruszenie art. 117 §  3. kk:

 
"Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."

 

w zbiegu z art.  256.§  1.kk:

"Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

 

Sąd wymierzył Katarzynie T. karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie kary zawieszając warunkowo na okres 2 lat. Wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń sądu w miejscowości zamieszkania skazanej.

 

 

 

8 miesięcy więzienia za pochwalanie wojny 

znajdź nas na: