01/11/20

 

„Twoi przodkowie ploneli w piecach byli przerabiani na mydlo”,

„Twoja babka plonela ty tez sploniesz jebana suko”,

„Hitler was zajebie"

- to jedne z wielu wiadomości, jakie Kacper W. wysyłał do członków gminy żydowskiej.

 

Po naszym zawiadomieniu Prokuratura Rejonowa w Kielcach szybko ustaliła jego miejsce zamieszkania i po śledztwie złożyła akt oskarżenia. Kacper W. stanie przed Sądem Okręgowym w Kielcach oskarżony o czyn z art. 119 kk:

 

 Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

 

Antysemita oskarżony

znajdź nas na: