03/08/20

"Do piachu gnidę"

"Każdego PEDAŁA należy niszczyć"

- Artur S. w ten sposób publicznie nawoływał do przemocy wobec osób LGBT. Złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 255 kk: publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa. 

 

Sprawa wydawała się oczywista, szczególnie w obliczu agresywnej homofobii panującej w środowisku białostockich nacjonalistów, neofaszystów i pseudokibiców. Jej erupcją były ataki na I Białostocki Marsz Równości. W związku z tym szczególnie ważne dla utrzymania porządku publicznego jest piętnowanie wszelkich przejawów nawoływania do tego rodzaju agresji.

 

Mimo to białostocka prokuratura umarza kolejne dochodzenie. O przyczynach nie informuje, do decyzji nie jest dołączone jakiekolwiek uzasadnienie. 

 

Składamy zażalenie na tę decyzję.

 

 

 

 

Białostocka prokuratura umarza kolejne dochodzenie z powodu homofobii

znajdź nas na: