05/12/19
Sylwia T., pielęgniarka szczecińskiego szpitala, publicznie znieważała koleżankę po fachu wytykając jej męża obcokrajowca. Wg Sylwii T. powodem do wstydu ma być "nazwisko po mężu brudasie".
 
Skierowaliśmy pismo do dyrekcji szpitala, która zareagowała szybko i zdecydowanie. Jak nas poinformowano wobec pielęgniarki wyciągnięto konsekwencje służbowe. 
 
Szpital wydał oświadczenie:
 
"Po otrzymaniu tej przykrej dla Szpitala informacji został powołany zespół, który ma za zadanie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i przedstawić  protokół wraz z wnioskami końcowymi.
 
Natychmiast skontaktowano się z osobą, która miała kierować pod adresem innej osoby komentarze o charakterze rasistowskim i ustalono z nią jak najszybszy termin spotkania, celem złożenia stosownych wyjaśnień.
Jednocześnie chcemy z całą mocą podkreślić, że nasz szpital ani jako dyrekcja, ani jako zespół zatrudnionego tu personelu nie identyfikuje się z komentarzami i działaniami, które wyrażają treści rasistowskie i w jakikolwiek sposób dyskryminują osoby trzecie.
Całkowicie odżegnujemy się od takiego postępowania i nie akceptujemy go. W naszym szpitalu od wielu lat pracują osoby innej rasy i innych narodowości, i absolutnie nie ma przyzwolenia na to, by w jakikolwiek sposób naruszać ich godność - czy to na tle rasowym, czy religijnym, czy innym. Jesteśmy wzburzeni treścią komentarzy, które zostały nam przedstawione, a kierowanie ich pod adresem innych osób uważamy za niedopuszczalne. Dbamy w szpitalu o zachowanie obowiązujących w naszym kraju norm etycznych i zawodowych, a wszelkie zachowania, które godzą w imię i godność drugiego człowieka są przez nas natychmiast wyjaśniane i karane.
 
Mirosław Siudak
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych"
 
Dziękujemy za zdecydowane działania dyrekcji. Uważamy, że rasizm jest czymś niedopuszczalnym, a już w szczególności oburza, gdy tego rodzaju wyzwiska kieruje osoba, która powinna kierować się empatią i nieść pomoc. Wszystkim, bez znaczenia jaki mają kolor skóry i pochodzenie.
 
 
 
 

 

"Brudas, ciapaty" - tak publicznie wypowiada się pielęgniarka

znajdź nas na: