13/08/22
Dzieci urodzone dzięki metodzie in vitro "nie znają swoich rodziców", "nie mają ustalonego obywatelstwa", "nie są kochane" i nie rodzą się tylko są "produkowane" - twierdzi prof. Wojciech Roszkowski, autor podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość (HiT). 
 
Ministerstwo Edukacji wprowadza od września do szkół podręcznik, który stygmatyzuje dzieci urodzone dzięki metodzie in vitro.
 
Występujemy na drogę prawną przeciwko Roszkowskiemu. W imieniu rodziców dzieci urodzonych dzięki metodzie in vitro będziemy go oskarżać przed sądem. 
 
Wcześniej w podobnej sprawie wystąpiliśmy przeciwko księdzu Piotrowi Natankowi. Z ambony głosił, że dzieci z in vitro "są zwierzętami, a nie ludźmi!". Postawiliśmy go przed sądem za te słowa, proces karny jest w toku. 
 
Zero tolerancji dla krzywdzenia i dzielenia dzieci na gorsze i lepsze!
 
Uruchomiliśmy zbiórkę na działania prawne przeciwko temu profesorowi:
 

"Dzieci z in vitro są hodowane" - szokujące słowa autora podręcznika do HiT

znajdź nas na: