01/04/20

"Zdrowy człowiek obawia się choroby, więc fobia przed dezorientacją seksualną jest naturalną reakcją osoby zdrowej seksualnie" - tak wypowiadał się publicznie dr n. med. Sławomir Graff z Bielska-Białej. W kolejnych wpisach sugerował, że należy obawiać się gejów, gdyż seks oralny i analny jest niehigieniczny, ponadto sugerował, że geje mogą gwałcić inne osoby.

Jako określenia używał także stwierdzenia "dezorientacja seksualna". 

 

W wyniku skargi Ośrodka Beskidzka Izba Lekarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec lekarza. "Poglądy te były nie tylko sprzeczne z naukowymi ustaleniami, ale mogą także być dyskryminujące dla niektórych grup społecznych. Taka postawa lekarza jest sprzeczna z kodeksem etyki lekarskiej. W związku z w/w okolicznościami Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby wydał postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w w/w sprawie" - czytamy w piśmie.

 

 

Izba lekarska wszczyna postępowanie w sprawie homofobicznych wypowiedzi lekarza

znajdź nas na: