14/05/20

"Nie przyjmujemy hołoty ukraińskiej, nie nadają się do pracy" - takiej treści ogłoszenie ukazało się na portalu OLX. Zostało szybko usunięte przez administrację, ale zwróciliśmy się do OLX, by zachowali dane ogłoszeniodawcy w celu przekazania ich policji - składamy w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 257 kk.  

 

To nie są pierwsze tego rodzaju treści w ogłoszeniach o pracę. Portal OLX przysłał nam oświadczenie w tej sprawie:

 

 

"Chcemy z całą mocą podkreślić, że nie ma przyzwolenia na umieszczanie skrajnie dyskryminujących treści, o których mowa w artykule. Na ogłoszenia zawierające takie i podobne treści zawsze będziemy reagować, bo są z zasady dyskryminujące, posługują się w dodatku bardzo niską formą wypowiedzi. 

 
Jednocześnie korzystając z możliwości dotarcia do Państwa czytelników chcieliśmy uczulić ogłoszeniodawców oferujących pracę w zawodach szczególnie wymagających, że granica między wypunktowaniem tychże wymagań, a treściami mogącymi sugerować dyskryminację jest bardzo cienka.
Jeśli np. nasza oferta zawiera wymóg posługiwania się językiem polskim, posiadania polskiego obywatelstwa (przykładem może być stanowisko pracy w urzędzie państwowym), czy nawet wymóg płci - uwzględnijmy to w ogłoszeniu, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, przygotujmy odpowiednie, merytoryczne uzasadnienie dla takich treści. Pamiętajmy, że takiego rodzaju wskazania nie będą uznane za dyskryminujące jedynie wtedy, gdy oznaczenie np. płci jest wymogiem wynikającym wprost z przepisów prawa lub jest usprawiedliwione specyfiką działania pracodawcy (prace uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet)."
Paulina Rezmer, Senior PR Specialist Grupa OLX
 

 

 

 

 

"Nie przyjmujemy hołoty ukraińskiej" - ksenofobiczne ogłoszenie o pracy

znajdź nas na: