29/05/22
Dzięki naszym działaniom Piotr U.działając w tzw. proputinowskim "Kamractwie" został skazany przez Sąd w Bełchatowie na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.
 
Sąd skazał oskarżonego za to, że w okresie od 09 stycznia 2021 roku do 09 kwietnia 2021 roku, w sieci internetowej, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru:
 
- publicznie nawoływał do popełnienia występku oraz zbrodni,
 
- znieważył grupę ludności oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, w ten sposób, iż na portalu społecznościowym zamieścił liczne, publicznie dostępne nagrania video, w treści których zachęca innych użytkowników portalu do uszkodzenia ciała oraz uporczywego nękania sędziów sądów powszechnych, funkcjonariuszy policji, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracowników służby zdrowia i innych funkcjonariuszy publicznych, a także znieważył używając słów powszechnie uznawanych za obelżywe, grupę ludności w postaci ludności pochodzenia żydowskiego oraz nawoływał do stosowania przemocy fizycznej wobec ludności pochodzenia żydowskiego
 
- w dniu 10 marca 2021 roku rejestrował i transmitował w czasie rzeczywistym interwencję podjętą w miejscu jego zamieszkania przez pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nawołując tym samym do ich znieważenia oraz popełnienia innych przestępstw na ich szkodę, w treści nagrania ujawnionego w dniu 18 marca 2021 roku, nawołuje do popełnienia przestępstwa wobec organów administracji rządowej- Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia, a w treści nagrania ujawnionego w dniu 09 kwietnia 2021 roku, nawołuje do popelnienia zbrodni zabójstwa, wobec Prezydenta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia ,
tj. o czyn z art. 255 § 1 kk w zb. z art. 255 § 2 kk w zb. z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 257 kk zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk
 
NA TYM NIE KONIEC
Nasza organizacja doprowadziła do kolejnych trzech śledztw dotyczących czynów popełnianych przez tego mężczyznę.
 
Wyrok jest nieprawomocny, oskarżonemu przysługuje prawo do wniesienia apelacji.
 

Piotr U. skazany na 8 m-cy więzienia

znajdź nas na: