21/09/22
"Ukry pierdolony podstępny miot" - napisał publicznie Kazimierz T. o obywatelach Ukrainy. 
 
Sąd Rejonowy w Kaliszu skazał go z art. 257 kk: 

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 
Kazimierz T. musi zapłacić 2600 zł grzywny i 330 zł zwrotu kosztów.
 
 
 

Prawie 3000 zł za nienawistny komentarz

znajdź nas na: