24/09/20

 

„Ja, Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska przepraszam Fundację Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Warszawie za pomówienie zawarte w treści artykułów, opublikowanych w dniach 11 i 12 stycznia 2018 r. na portalu Dzień Dobry Białystok, polegające na posłużeniu się w tytułach tych publikacji zwrotem „Manipulacja i kłamstwo sposobem na życie. Czy tak działa OMZRiK?” – bez uzasadnienia w dalszej części artykułu dla użycia takiego sformułowania, przez co doszło do naruszenia dobrego imienia Fundacji.”

 

- tymi słowami Sąd Apelacyjny w Białymstoku nakazał przeprosić OMZRiK. Pozwana redaktor naczelna portalu Dzień Dobry Białystok nie wykonała wyroku sądu. W mediach zapowiada, że nie zamierza tego zrobić i opowiada nieprawdę na temat przebiegu procesu. Oskarża także Sąd Apelacyjny w Białymstoku o stronniczość i zakazywanie jej zabrania głosu w trakcie rozpraw. Tymczasem akta sprawy zawierają jej wystąpienia na sali sądowej. Siewiereniuk podkreśla, że Sąd nie dopuścił jej świadków ani przedstawionych przez nią dowodów. Tymczasem na pytania sądu odpowiadała, że nie składa wniosków dowodowych, zeznawała że nie wzywa żadnych świadków. To wszystko jest w aktach sprawy I C 722/18 oraz I ACa 649/19.

 

Wobec jej publicznych deklaracji rozpoczęliśmy procedurę sądową mającą doprowadzić do wykonania prawomocnego wyroku przez Agnieszkę Siewiereniuk-Maciorowską. 

 

Ponadto Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska nadal rozpowszechnia nieprawdziwe informacje naruszając dobre imię Ośrodka. W związku z tym zostały skierowane do sądów prywatne akty oskarżenia oraz pozwy cywilne. 

 

 

Prawomocny wyrok w sprawie Siewiereniuk-Maciorowskiej

znajdź nas na: