27/09/19

"Chwała bohaterowi (...) który wraził nóż w serce antypolskiemu bandycie (...) Jesteśmy pod okupacją a wroga i jego kolaborantów się zabija, likwiduje" - pisał Łukasz L. po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

 

Swoją odezwę zamieścił na internetowej grupie 'Chwała Wielkiej Polsce". 27 września odbyła się rozprawa przed Sądem Rejonowym w Kole po zawiadomieniu Ośrodka w sprawie publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa. Prezes Ośrodka Konrad Dulkowski zeznawał w sprawie jako świadek.

 

Oskarżony twierdził, że zawiadomienie jest zemstą na nim z powodu tego, że jest patriotą i katolikiem. Twierdził, że Ośrodek to "organizacja popierająca LGBT i antykatolicka". Dopytywał prezesa Ośrodka dlaczego ten zamieścił na swoim facebookowym profilu zdjęcie godła Polski na tęczowym tle z hasłem "tęcza nie obraża". Dla Łukasza L. jest to jawny dowód na to, że Konrad Dulkowski jest "zwolennikiem LGBT" i w związku z tym "prześladuje" katolików, ponieważ dla wyznawców "homoseksualizm to grzech sodomski".

 

Prezes odpowiadał spokojnie, że po pierwsze Ośrodek nie jest organizacją LGBT, natomiast działa na rzecz obrony praw człowieka, w związku z czym podejmuje działania także w obronie praw mniejszości seksualnych. Ponadto wyjaśnił, że umieszczenie orła na tęczowym tle nie jest przestępstwem, co już wyjaśniła prokuratura w Częstochowie po zasięgnięciu opinii biegłych z zakresu heraldyki.

 

A przede wszystkim - osobiste poglądy prezesa Ośrodka nie mają żadnego związku z rozpatrywaną przez sąd sprawą publicznego pochwalania zabójstwa. W żaden sposób czyn Łukasz L. nie był związany ani z orientacja seksualną, ani z wyznaniem. 

Zawiadomienie zostało rozpatrzone przez prokuraturę, która uznała, że zaszło przestępstwo i zdecydowała się wnieść akt oskarżenia do sądu. 

 

W mowie końcowej oskarżony podnosił, że zarzuty są wyssane z palca, ponieważ w swoim wpisie nie użył nazwiska zamordowanego prezydenta Gdańska. Wnioskował o uniewinnienie.

 

Wyrok zostanie ogłoszony 4 października.

 

 

Proces za pochwalanie zabójstwa prezydenta Adamowicza

znajdź nas na: