01/11/22
Publikujemy w całości przełomowe postanowienie wydane na nasz wniosek przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, które otwiera drogę do ukarania Kai Godek.
 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał nasze zażalenie w sprawie 4313-1.Ds.344.2021 i nakazał prokuraturze prowadzić postępowanie przygotowawcze w sprawie Kai Godek i Krzysztofa Kasprzaka.
Chodzi o ustawę anty-LGBT, której projekt złożyło w Sejmie tych dwoje przedstawicieli Fundacji Życie i Rodzina. W naszej ocenie czytanie tego projektu nigdy nie powinno mieć miejsca, gdyż propaguje on wartości i działania typowe dla ustrojów totalitarnych.
 
Przypomnijmy: projekt zakłada m.in. zakaz organizacji Parad Równości, kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, propagowania związków jednopłciowych i adoptowania dzieci przez osoby w takim związku. Zakłada także zakaz uznania za małżeństwo związku osób jednej płci.
 
Odbieranie praw obywatelskich osobom z powodu ich orientacji seksualnej jest, w naszej ocenie, typowe dla totalitaryzmów. Projekt ustawy Kai Godek i jej towarzystwa przypomina nam do złudzenia rozwiązania wprowadzone przez reżim Putina, albo ustawy prześladujące osoby homoseksualne w III Rzeszy.
 
Jednak Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła nawet zbadania sprawy. Złożyliśmy więc zażalenie i sąd uznał podniesione przez współpracującą z Ośrodkiem adwokat Magdalenę Spisak.
 
Sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno nakazała prokuraturze dogłębne zbadanie sprawy, w tym przesłuchanie Kai Godek i Krzysztofa Kasprzaka. Przy tym w obszernym uzasadnieniu sąd wskazał, że istnieje uzasadnione podejrzenie wyczerpania przez nich znamion czynu zabronionego.
 
Sędzia wskazuje, że nieodłączną cechą państwa faszystowskiego jest „podporządkowanie państwu całości stosunków społecznych, możliwość ingerencji państwa we wszystkie, nawet najbardziej prywatne dziedziny życia człowieka”. A także, że ustrój totalitarny cechuje się „likwidacją wolności i praw obywatelskich”.
 
W naszej ocenie właśnie to postuluje Kaja Godek w treści projektu ustawy.
 
Prokuratura teraz musi wszcząć postępowanie, a my będziemy starali się doprowadzić do tego, by Kaja Godek usiadła na ławie oskarżonych.
 
 
 
 

Przełomowe orzeczenie w sprawie Kai Godek

znajdź nas na: