23/08/20

Sąd Rejonowy w Koszalinie skazał Marka B. na karę grzywny za publiczne nawoływanie do mordowania osób homoseksualnych. 

Jest to przełomowy wyrok, bo dotąd nie udawało się skutecznie ścigać nawoływania do nienawiści wobec nieheteronormatywnych obywateli Polski. W kodeksie karnym nie ma przepisu pozwalającego ścigać znieważenie z powodu orientacji seksualnej, chociaż są zapisy o ściganiu znieważenia z powodu pochodzenia etnicznego i rasowego, narodowości i wyznania. Pod tym względem polskie prawo jest niedostosowane do norm europejskich.

 

Jako Ośrodek składamy kolejne zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 255 kk - nawoływanie i pochwalanie popełnienia przestępstwa  - w przypadku publicznych nawoływań do krzywdzenia osób LGBT.

 

 

Przełomowy wyrok w sprawie nawoływania do nienawiści wobec osób LGBT

znajdź nas na: