03/05/21
Marek S. w jednym był demokratyczny - równo nienawidzi Azjatów, Żydów, czarnoskórych, czy Ukraińców. I dawał tej nienawiści liczne świadectwa - do zawiadomienia załączyliśmy 12 jego wypowiedzi z różnych miejsc na Facebooku.
 
Sąd Rejonowy w Łomży skazał go na 1 rok ograniczenia wolności z koniecznością świadczenia nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie.
Dodatkową karą ma być upublicznienie wyroku poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeniowej sądu.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

 

Rok ograniczenia wolności za rasistowskie wpisy

znajdź nas na: