02/03/20

Sąd Okręgowy w Krakowie uznał prezesa Ośrodka Konrada Dulkowskiego za pokrzywdzonego w sprawie przeciwko biskupowi Jędraszewskiemu. Wcześniej prokuratura odmówiła mu tego prawa, w związku z czym odrzuciła zażalenie na zarządzenie o umorzeniu śledztwa.

W związku z powyższym sprawa Marka Jędraszewskiego musi być dalej prowadzona.

 

Sąd uznał nasze zażalenie w sprawie Jędraszewskiego

znajdź nas na: