02/09/19

Zarząd Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych uważa, że tworzenie stref w których prześladuje się i ogranicza prawa osób homoseksualnych jest przestępstwem określanym jako segregowanie osób ze względu na ich orientację seksualną i stanowi propagowanie zakazanego totalitarnego faszystowskiego ustroju państwa.

 

W związku z tym prezes zarządu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Konrad Dulkowski oraz fundator Rafał Gaweł podjęli decyzję o zawiadomieniu prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez kilkuset radnych i urzędników, którzy tworzyli i wprowadzali w życie uchwały prześladujące osoby homoseksualne.

 

Ośrodek umożliwi też poszkodowanym osobom homoseksualny wystąpienie na drogę postępowania cywilnego przeciwko samorządom i osobom, które tworzyły strefy wolne od osób homoseksualnych i w ten sposób naruszył ich prawa konstytucyjne.

 

Segregowanie ludzi z powodu ich cech wrodzonych i niemożliwych do zmienienia jest czymś niewyobrażalnym. Czy tak samo traktowalibyśmy "strefy wolne od czarnoskórych", albo ograniczenie praw katolików?

 

 

Konstytucja RP zakłada w art. 30., że "Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych". 

Źródłem praw człowieka jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te są powszechne i przyrodzone - posiada je KAŻDY człowiek od urodzenia.

 

Żaden samorząd nie może ich ograniczać z powodu obowiązującej linii programowej swojej partii. Nie ma w Polsce miejsca na zasady, jakie wprowadzała NSDAP.  

 

 

Stanowisko zarządu OMZRiK w sprawie gmin "wolnych od LGBT"

znajdź nas na: