09/06/21
Sąd Rejonowy w Starachowicach orzekł w wyroku, że nawoływanie do eksterminacji gejów jest propagowaniem nazistowskiego ustroju państwa. Sędzia Janusz Kubicki uznał naszą argumentację na temat pochwalania nazistowskich metod mordowania osób nieheteronormatywnych.
 
Hubert P. został skazany z art. 255 kk, czyli publiczne pochwalanie popełnienia zbrodni, oraz 256 kk - publiczne propagowanie faszyzmu. Kara to 2500 zł grzywny i konieczność zwrotu kosztów postępowania sądowego. 
 
Przypomnijmy, że III Rzesza w sposób planowy i masowy prześladowała osoby nieheteronormatywne. Geje trafiali do obozów koncentracyjnych, gdzie byli poddawani torturom i mordowani na podstawie paragrafu 175 niemieckiego kodeksu karnego.
 
Dzięki naszym działaniom homofobia nie jest w Polsce bezkarna. Pomimo tego, że Ministerstwo Sprawiedliwości odmawia nowelizacji kodeksu karnego tak, by chronił obywateli przed atakami z powodu orientacji seksualnej.
 

 

Ważny wyrok za homofobię

znajdź nas na: